TZB HAUSTECHNIK 02/2015     V predaji od: 06.05.2015      staršie   
Aktuality

Profil
■ Profil spoločnosti WAMAK, s. r. o.

Realizácia
■ Dom z pneumatík

Trvalá udržateľnosť v technike prostredia
■ Ekocentrum ArTUR

Energia
■ Využitie tepelných čerpadiel v COOP Jednote Krupina, SD
■ Vlastnosti izolačných materiálov

Zdravotnotechnické zariadenia a inštalácie
■ Čo prináša odstávka tepla na prípravu teplej vody v nočných hodinách?

Vetranie, klimatizácia a chladenie
■ Eurovent 2015

Špeciál: Kvalita vnútorného prostredia v budovách
■ Kvalita vnútorného prostredia a energetická náročnosť systému vetrania
■ Anketa: Máme v budovách dostupnú kvalitu vnútorného prostredia?
■ Vplyvy nízkofrekvenčného vlnenia na vnútornú klímu budov
■ Hodnotenie kvality osvetlenia v budovách

Elektroinštalačná a osvetľovacia technika
■ Iluminácia Dómu svätej Alžbety v Košiciach
  Akcia kníhkupectva JAGA
TEPLOVODNÉ A ELEKTRICKÉ PODLAHOVÉ VYKUROVANIE

Kníhkupectvo JAGAbudova Svf STU Imricha Karvaša 2 Bratislava

pondelok – piatok: 9.00 - 16.00 hod.
  Najnovší článok z www.asb.sk
Individuálne dynamické riadenie osvetlenia

Osvetlenie tvorí významnú zložku vnútorného prostredia a môže výrazne prispieť k spokojnosti osôb pri pobyte­ v ňom. S rastúcim potenciálom regulácie osvetlenia narastá aj význam možnosti rešpektovať voľbu užívateľa ...
Ceny v Euro sú prepočítané podľa konverzného kurzu 30.126 SKK = 1 EUR
© JAGA 2015 všetky práva vyhradené. Kontakt: tzb@jaga.sk