TZB SK 04/2015     V predaji od: 22.09.2015      staršie   
Aktuality

Realizácia
■ Ekologické vykurovanie rodinného domu
■ Študentské internáty v Heidelbergu

Energia
■ Metódy a nástroje energetického monitoringu bytových a verejných budov

Špeciál: Vykurovanie
■ Efektívne vykurovacie systémy v budovách – energetická účinnosť rôznych systémov odovzdávania tepla
■ Efektívne vykurovacie systémy v budovách – energetická účinnosť systémov rozvodu tepla
■ Stropné systémy na príjemné sálavé vykurovanie a chladenie
■ Tepelné čerpadlá: ON-OFF vs. inverterová technológia
■ Reálna prevádzka mikrokogeneračnej jednotky s palivovým článkom na zemný plyn
■ Skleníkové hospodárstvo v Hornej Potôni
■ Výkonové a emisné parametre teplovodného kotla na spaľovanie biomasy
■ Anketa: Energetické hodnotenie budov

Zdravotnotechnické zariadenia a inštalácie
■ Energetické systémy na využitie tepla z odpadovej vody

Firmy informujú
  Akcia kníhkupectva JAGA
STAVEBNÍCKA ROČENKA 2007

Kníhkupectvo JAGAbudova Svf STU Imricha Karvaša 2 Bratislava

pondelok – piatok: 9.00 - 16.00 hod.
  Najnovší článok z www.asb.sk
Individuálne dynamické riadenie osvetlenia

Osvetlenie tvorí významnú zložku vnútorného prostredia a môže výrazne prispieť k spokojnosti osôb pri pobyte­ v ňom. S rastúcim potenciálom regulácie osvetlenia narastá aj význam možnosti rešpektovať voľbu užívateľa ...
Ceny v Euro sú prepočítané podľa konverzného kurzu 30.126 SKK = 1 EUR
© JAGA 2015 všetky práva vyhradené. Kontakt: tzb@jaga.sk