TZB HAUSTECHNIK 04/2014     V predaji od: 22.09.2014      staršie   
Aktuality

Realizácia
■ Inštalácia kogeneračnej jednotky na Myjave

Špeciál: Vykurovanie
■ Plynové kondenzačné kotly s modulárnou konštrukciou
■ Vykurovanie administratívno-prevádzkovej budovy v Košiciach
■ Mikrokogenerácia z pevnej biomasy
■ Tepelné bariéry
■ Environmentálny vplyv budovania domových kotolní
■ Teplotné spády tekutín v tepelných výmenníkoch
■ Zásady návrhu tepelných izolácií do zariadení stavieb a priemyselných inštalácií

Energia
■ Prevádzkové hodnotenie zásobníkového ohrevu solárneho systému

Zdravotnotechnické zariadenia a inštalácie
■ Plynové spotrebiče v bytových priestoroch a požiadavky na ich vetranie

Vetranie, klimatizácia a chladenie
■ Dohľad nad chladiacimi okruhmi
■ Anketa: Halogénované chladivá vs. zvyšovanie bezpečnosti pri práci
  Akcia kníhkupectva JAGA
STAVEBNÉ MATERIÁLY

Kníhkupectvo JAGAbudova Svf STU Imricha Karvaša 2 Bratislava

pondelok – piatok: 9.00 - 16.00 hod.
  Najnovší článok z www.asb.sk
Individuálne dynamické riadenie osvetlenia

Osvetlenie tvorí významnú zložku vnútorného prostredia a môže výrazne prispieť k spokojnosti osôb pri pobyte­ v ňom. S rastúcim potenciálom regulácie osvetlenia narastá aj význam možnosti rešpektovať voľbu užívateľa ...
Ceny v Euro sú prepočítané podľa konverzného kurzu 30.126 SKK = 1 EUR
© JAGA 2014 všetky práva vyhradené. Kontakt: tzb@jaga.sk