TZB SK 01/2016     V predaji od: 24.03.2016      staršie   
Aktuality

Špeciál: Aquatherm Nitra 2016
■ Aquatherm Nitra 2016
■ SIEA: Projekt Zelená domácnostiam

Profil
■ Profil spoločnosti Tatramat – ohrievače vody, s. r. o.

Realizácia
■ Modernizácia tepelného hospodárstva v Slovenskej Grafii, a. s.

Špeciál: Energia
■ Tepelná energetika potrebuje objektívne zmenu
■ Životný cyklus a technicko-ekonomické posúdenie bytového domu
■ Vykurovanie budov s nízkou potrebou energie
■ Ekonomické a ekologické hodnotenie zdrojov tepla v bytových domoch
■ Analýza letnej prevádzky slnečných energetických systémov v bytových domoch
■ Analýza tepelných strát a účinností kotlov spaľujúcich biomasu

Meracia, regulačná a riadiaca technika
■ Testo: Prvý analyzátor spalín testo 330i s diaľkovým ovládaním

Vetranie, klimatizácia a chladenie
■ Komfortné vetranie s rekuperáciou tepla do rodinných domov a bytov
  Akcia kníhkupectva JAGA
INTELIGENTNÉ DOPRAVNÉ SYSTÉMY

Kníhkupectvo JAGAbudova Svf STU Imricha Karvaša 2 Bratislava

pondelok – piatok: 9.00 - 16.00 hod.
  Najnovší článok z www.asb.sk
Individuálne dynamické riadenie osvetlenia

Osvetlenie tvorí významnú zložku vnútorného prostredia a môže výrazne prispieť k spokojnosti osôb pri pobyte­ v ňom. S rastúcim potenciálom regulácie osvetlenia narastá aj význam možnosti rešpektovať voľbu užívateľa ...
Ceny v Euro sú prepočítané podľa konverzného kurzu 30.126 SKK = 1 EUR
© JAGA 2016 všetky práva vyhradené. Kontakt: tzb@jaga.sk