TZB SK 05/2015     V predaji od: 03.11.2015      staršie   
Aktuality

Realizácia
■ Zelená žaba

Energia
■ Návrh kombinovaného vykurovania a chladenia pre polyfunkčný objekt
■ Zdroj tepla na biomasu pre dom dôchodcov v Stupave
■ Výpočet ekonomickej návratnosti teplovodných stropných sálavých panelov
■ Technické zariadenia v budovách s takmer nulovou spotrebou energie
■ Energetická účinnosť systému akumulácie tepla a teplej vody

Špeciál: Meracia, regulačná a riadiaca technika
■ MaR od vzniku po dospelosť budovy
■ Anketa: Meranie a regulácia
■ Ekologické technológie zmenili starú textilnú továreň
■ Návrh regulácie pomocou genetických algoritmov
■ Online meranie a energetická analýza
■ Nočný útlm v prevádzke existujúcich vykurovacích sústav
■ Automatická regulácia prietoku v systémoch vykurovania

Firmy informujú
  Akcia kníhkupectva JAGA
EFEKTÍVNE VYUŽÍVANIE ENERGIE PRI PREVÁDZKE ZARIADENÍ A BUDOV

Kníhkupectvo JAGAbudova Svf STU Imricha Karvaša 2 Bratislava

pondelok – piatok: 9.00 - 16.00 hod.
  Najnovší článok z www.asb.sk
Individuálne dynamické riadenie osvetlenia

Osvetlenie tvorí významnú zložku vnútorného prostredia a môže výrazne prispieť k spokojnosti osôb pri pobyte­ v ňom. S rastúcim potenciálom regulácie osvetlenia narastá aj význam možnosti rešpektovať voľbu užívateľa ...
Ceny v Euro sú prepočítané podľa konverzného kurzu 30.126 SKK = 1 EUR
© JAGA 2016 všetky práva vyhradené. Kontakt: tzb@jaga.sk