TZB HAUSTECHNIK 03/2012     V predaji od: 05.06.2012      staršie   novšie 
AKTUALITY

REALIZÁCIA
■ Carbonlight homes

ENERGIA
■ Využitie dendromasy pri výrobe tepla v individuálnej výstavbe

VYKUROVANIE
■ Centralizované zásobovanie teplom a veľkoobjemové systémy

FACILITY MANAGEMENT
■ Manažment kvality údržby vykurovacích zariadení

ZDRAVOTNOTECHNICKÉ ZARIADENIA A INŠTALÁCIE
■ Ako obmedziť koróziu v kovových vodovodných potrubiach?
■ Údaje ako efektívny nástroj ovplyvňovania spotreby vody

ŠPECIÁL: Vetranie, klimatizácia a chladenie
■ Európske normy v oblasti vetrania, klimatizácie a chladenia
■ Efektívne riešenie klimatizácie dátovej sály
■ Vztlakové vetranie v kombinácii so sálavými systémami
■ Solárny komín v systémoch pasívneho vetrania budov
■ Systémy riadeného vetrania s rekuperáciou tepla

ANKETA
■ Nové pravidlá na úseku nakladania s elektroodpadom
  Akcia kníhkupectva JAGA
REKONŠTRUKCIE BUDOV

Kníhkupectvo JAGAbudova Svf STU Imricha Karvaša 2 Bratislava

pondelok – piatok: 9.00 - 16.00 hod.
  Najnovší článok z www.asb.sk
Individuálne dynamické riadenie osvetlenia

Osvetlenie tvorí významnú zložku vnútorného prostredia a môže výrazne prispieť k spokojnosti osôb pri pobyte­ v ňom. S rastúcim potenciálom regulácie osvetlenia narastá aj význam možnosti rešpektovať voľbu užívateľa ...
Ceny v Euro sú prepočítané podľa konverzného kurzu 30.126 SKK = 1 EUR
© JAGA 2016 všetky práva vyhradené. Kontakt: tzb@jaga.sk